top of page

GREENDISPLAY SYSTEMS AB
som är ett dotterbolag till Baldursson Home AB, säljer och marknadsför vår egenutvecklade och patenterade displayprodukt, Wellart.

Den första WellArt-produkten, som var WellArt Frame, togs fram 2008 och blev snabbt populär för butiksexponering. Målet med WellArts samtliga produkter är att det skall vara enkelt att använda och därmed bidra till tidsbesparing vid byten av budskap, samtidigt som det skall skapa nya, spännande och annorlunda möjligheter till exponering. Dessutom är samtliga WellArt-produkter till 100% återvinningsbara.

WellArt utvecklas oavbrutet och täcker idag de flesta exponeringssituationer för inomhusexponering.

WellArt-produkterna är uppdelade enligt följande:

-          WellArt Frame består av bildramar, som används i första hand till väggbilder i wellpapp, men ingår även i Ståbord, Diskar, Pelare, Takkuber m.m. Här är allt printbart material i wellpapp.

 

-          WellArt Softframe är en WellArt-ram, där man även kan ha en tygbild. Man kan dessutom ha båda varianterna samtidigt.

 

-          WellArt Wall är till för att bygga väggar i 18 mm honeycomb-material. Används på mässor, event och i butiker. Systemet erbjuder en mängd möjligheter till olika varianter.

 

-          WellArt Snapwall är tänkt till att, i första han underlätta att klä mässväggar snabbt med papper. I systemet ingår även speciella monterväggar, som tillval. Dessa väggar är beklädda med tunn plåt, som gör det möjligt att använda magnet för fastsättning. En monter, som är i storlek 12 kvm, kan göras helt klar på 5 minuter, med bilder, hyllor, Tv och spotlights.

 

Systemet lämpar sig även i butiker och offentliga lokaler, där man snabbt och enkelt kan byta väggstora budskap.

 

-          WellArt Snap är en snäppram, som också kan användas som WellArt Frame

 

-          WellArt Slide in är vår senaste innovation och är till för att göra det ännu enklare och smidigare att montera affischer. WellArt Slide in är således ett utmärkt alternativ till traditionella snäppramar. En av fördelarna med WellArt Slide in är att profilerna är liksidiga, till skillnad mot snäppramar, som alltid är enkelsidiga. Detta är en stor fördel om affischerna skall hänga fritt och betraktas från två håll.

 

-          Samtliga WellArt-profiler har ett spår för att kunna foga ihop profiler, eller sätta fast saker. T.ex. går det sekundsnabbt att montera en spotlight.

 

-          Vi visar tabeller med standardmått, men samtliga produkter gå att beställa i specialformat.

 

-          Eftersom det kan vara svårt att beskriva i detalj, hur det går till att montera olika produkter, så kommer vi att sträva efter att tillhandahålla korta videos.

 

bottom of page