top of page

WellArt = Hållbarhet

Våra material och deras egenskaper

Wellpapp som ingår i flera av våra WellArt-produkter, som väggbilder, pelare, ståbord, diskar, takkuber m.m. är ett material som är lätt att återvinna och enligt statistik återvinns runt 90% av all wellpapp, att jämföra med plast, där motsvarande siffra är runt 10% och avser i huvudsak returflaskor i PET-plast o. dyl.. ​

Plasten samlas in - för att eldas upp! Eldning av plast orsakar utsläpp av 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, enligt Naturvårdsverket. Således viktigt att undvika användning av plastprodukter, när det finns miljövänliga alternativ.  

Wellpapp är däremot en mycket värdefull råvara och utgör därför endast ett mindre avfallsproblem. Huvuddelen av den använda wellpappen, omkring 90 %, samlas in och används på nytt i produktionen av ny wellpapp.  

Den wellpapp som används i WellArt, är 1.8 mm tjock och består av ett lager vågformat papper (fluting), som limmats på planskikt av vitt papper (liner) på båda sidor. Täta vågor och god linerkvalitet gör att det kan vara svårt att se att det rör sig om wellpapp. Printmetoden är huvudsakligen digitalryck, vilket ger både hög tryckkvalitet och möjlighet till små upplagor.

Honeycomb board - är byggd upp med två stabila pappskivor och bikubeformat distansmaterial. Extremt lätt (1.37 kg/m2) och tjockleken är 18mm. Tillverkat av återvunnet papper. Det stora urvalet av WellArt aluminiumprofiler gör att man kan bygga en mängd olika konstruktioner.

Papper - avser alla typer av vanligt affischpapper i olika gramvikt och yta, men för att klä mässväggar används Fire Resistant Paper.

Aluminiumprofiler – Det normala är att aluminiumprofilerna återanvänds oändligt många gånger, samtidigt som man byter budskap, som är i pappersmaterial. I annat fall går dessa till återvinning.  Aluminium kan återvinnas i oändlighet utan att kvaliteten blir sämre. Genom att återvinna aluminium sparas 95 % i energiförbrukning jämfört med att göra ny aluminium.

Ljudabsorbenter – är gjorda av fibrer som kommer från återvunnen PET-plast, som tillhör just de 10% av den plast som återvinns. Denna plast kommer huvudsakligen från returflaskor.

-------------

bottom of page